Tag: Khung tranh thêu

Khung tranh thêu KT:30*40cm

Cập nhật: 15/09/2016 – 11:00     Tình trạng: Mới Bảo hành: 12 Tháng     Nguồn gốc: Hàng công ty Chất liệu: Gỗ công nghiệp Nhựa     Màu sắc: Nhiều màu sắc Kích thước: 30*40cm     Xuất xứ: Việt Nam

Khung tranh thêu kích thước 30x40cm

Cập nhật: 15/09/2016 – 11:05     Tình trạng: Mới Bảo hành: 24 Tháng     Nguồn gốc: Hàng công ty Chất liệu: Gỗ công nghiệp Nhựa     Màu sắc: Nhiều màu sắc Xuất xứ: Việt Nam

Khung tranh thêu kích thước 13x18cm

Cập nhật: 15/09/2016 – 11:05     Tình trạng: Mới Bảo hành: 24 Tháng     Nguồn gốc: Hàng công ty Chất liệu: Gỗ công nghiệp Nhựa     Màu sắc: Nhiều màu sắc Xuất xứ: Việt Nam

Khung tranh thêu chữ thập KT:15x21cm

Cập nhật: 15/09/2016 – 11:06     Tình trạng: Mới Bảo hành: 12 Tháng     Nguồn gốc: Hàng công ty Chất liệu: Gỗ công nghiệp Nhựa     Màu sắc: Nhiều màu sắc Kích thước: 15x21cm     Xuất xứ: Việt Nam

Khung tranh thêu kích thước 10x15cm

Cập nhật: 15/09/2016 – 11:05     Tình trạng: Mới Bảo hành: 24 Tháng     Nguồn gốc: Hàng công ty Chất liệu: Gỗ công nghiệp Nhựa     Màu sắc: Nhiều màu sắc Xuất xứ: Việt Nam

Khung tranh thêu chữ thập KT:30x40cm

Cập nhật: 15/09/2016 – 11:06     Tình trạng: Mới Bảo hành: 12 Tháng     Nguồn gốc: Hàng công ty Chất liệu: Gỗ công nghiệp Nhựa     Màu sắc: Nhiều màu sắc Kích thước: 30x40cm     Xuất xứ: Việt Nam