Tag: Máy thêu Brother NV90E

Máy thêu Brother NV90E

Đặc tính cơ bản: – 70 mẫu thêu tích hợp – 5 mẫu font chữ có sẵn – Khung thêu 100mm x 100mm – Xỏ chỉ dễ dàng – Suốt chỉ dưới tự động – Tự động nhận dạng mẫu