Tag: tranh thêu ngũ sắc

Ngũ sắc nhân sinh

Bức tranh là 5 bình hoa 5 loại hoa khác nhau được xếp cạnh nhau. Bức tranh đẹp bởi sự đơn giản đó. Một vẻ đẹp như mọi người vẫn nói là “rất tây”. Mã sản phẩm: DLHYH346 kích thước: